button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Aktuality

19.12.2019 - PF 2020

PF 2020

02.12.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba andílků a zapichovátek do květináče

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na prosincové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 10. 12. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto předvánočním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou andílků a zapichovátek do květináče. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

28.11.2019 - Zpravodaj 4/2019

Právě vyšlo poslední číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

13.11.2019 - Nadace ČEZ podpořila služby osobní asistence na Opavsku

Nadace ČEZNadace ČEZ, prostřednictvím mobilní aplikace "Pomáhej pohybem", podpořila náš projekt "Osobní asistence na Opavsku". Nadační příspěvek ve výši 90.000,- Kč bude využit na mzdy osobních asistentek.
Děkujeme Nadaci ČEZ a všem, kteří nás prostřednicvím aplikace "Pomáhej pohybem" podpořili.

12.11.2019 - Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava

V sobotu 19.10.2019 probíhalo na pobočce v Ostravě interní školení zaměstnanců na téma: Manipulace s kompenzačními pomůckami.
Školení se zúčastnilo 10 zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava, 4 zaměstnanci DP Nový Jičín a 2 zaměstnanci DP Frýdek-Místek. Všichni si měli možnost vyzkoušet a naučit se manipulaci s mobilním závěsným elektrickým zvedákem, s klientem na lůžku, s antidekubitní vzduchovou matrací, plošinou a mechanickým invalidním vozíkem.
Jelikož nám počasí přálo, měli jsme možnost vyzkoušet některé kompenzační pomůcky přímo v terénu.

Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava

11.11.2019 - Z praxe Občanské poradny aneb odstoupení od kupní smlouvy

Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Během návštěvy nákupního centra se paní Jana zastavila na chodbě u stánku, kde prodejce nabízel v rámci mimořádné akce masážní přístroj za zvýhodněnou cenu. Běžná cena přístroje byla 12.000 Kč. V rámci akce však měli zákazníci možnost vylosovat si na tento přístroj slevu v různé výši. Protože paní Jana trpěla dlouhodobě bolestmi páteře, svalů a kloubů a masážní přístroj měl od těchto potíží ulevit, rozhodla se nabídku využít. Vylosovala si slevu 5.000 Kč. Cena po slevě ve výši 7.000 Kč pro ni byla přijatelná, přístroj si tedy zakoupila. Po rozbalení výrobku a prostudování přiloženého návodu k použití paní Jana zjistila, že v případě mnoha zdravotních diagnóz je používání tohoto masážního přístroje zakázáno. Protože měla uvedených zdravotních omezení několik, bylo jí jasné, že je vyloučeno, aby přístroj používala. Prodejce ji však na žádné omezení v tomto smyslu neupozornil. Paní Jana tedy prodejce kontaktovala telefonicky, informovala jej, že chce od kupní smlouvy odstoupit a požaduje vrácení peněz. Bylo jí sděleno, aby odstoupení od kupní smlouvy odeslala písemně i se zbožím a dokladem o zaplacení a celá částka, kterou za zboží uhradila, jí bude zaslána zpět složenkou. Paní Jana nevěděla, jak odstoupení od smlouvy sepsat, proto navštívila naši občanskou poradnu. Protože zboží bylo zakoupeno u stánku, nikoliv v kamenné prodejně, kupní smlouva byla uzavřena tzv. distančním způsobem. Od zakoupení zboží navíc neuplynulo více než 14 dnů, byly tedy splněny podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce. Poradce tedy paní Janě pomohl odstoupení od kupní smlouvy sepsat a ona tento dopis společně s masážním přístrojem a kopií dokladu o zaplacení odeslala jako balíkovou zásilku na adresu prodejce. Asi za tři týdny paní Janě byla zaslána složenkou částka, kterou za přístroj zaplatila, a to v plné výši.
Příběh paní Jany je typickým příkladem situace, kdy má zákazník právo odstoupit bez sankce od uzavřené smlouvy do 14 dnů, jelikož se jedná o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy mimo kamennou prodejnu. Toto právo můžete uplatnit také při uzavření jakékoliv smlouvy na ulici, přímo u Vás doma nebo přes internet, e-shop a podobně.
Důležité však je odstoupit od smlouvy včas a písemně, ideálně formou doporučeného dopisu s dodejkou, abyste byli v případě potřeby schopni prokázat, že Vaše odstoupení od smlouvy bylo oprávněné a v souladu se zákonen. V případě paní Jany prodejce odstoupení od smlouvy akceptoval, pokud by však prodávající odmítl převzít zakoupené zboží zpět a vrátit kupní cenu v plné výši, má zákazník možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci nebo může věc řešit soudní cestou.

V případě potřeby můžete navštívit Občanskou poradnu, která se nachází v přízemí budovy Městského úřadu na adrese Náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.
Konzultační hodiny: Úterý: 9:00 - 12:00 hodin - bez objednávky, 13:00 - 16:00 hodin - pro objednané

06.11.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba zimního lyžaře

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na listopadové setkání klubu "Čaj o páté" v pondělí 18. 11. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto podzimním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou zimního lyžaře. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek, větší baculatou šišku, vlnu (stačí 1 barva) a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

15.10.2019 - "Klub čaje o páté" - Barevné rybičky

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na říjnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 22. 10. 2019 od 14.00 hodin na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto podzimním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou barevných rybiček. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

01.10.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba podzimního ježka

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na říjnové setkání klubu "Čaj o páté" v pondělí 14. 10. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto podzimním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou podzimního ježka. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek, PET láhev z 1,5 l kofoly, menší šišky, kaštany, žaludy, šípky a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

27.09.2019 - Zpravodaj 3/2019

Právě vyšlo třetí číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

17.09.2019 - Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů

Častou formou exekuce jsou tzv. exekuční srážky ze mzdy, příp. z jiných příjmů - platu, příjmů z podnikání, odstupného, důchodu, nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku nebo odměny pěstouna. Na druhé straně jsou však příjmy, na které se exekuce nevztahuje. Jedná se především o dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, jednorázové dávky státní sociální podpory - např. porodné nebo příspěvek na péči a další dávky pro osoby se zdravotním postižením.
Mezi lidmi je rozšířen mýtus, že po provedení exekučních srážek z příjmu, zůstane povinnému dlužníkovi pouze životní minimum, tedy 3 410 Kč. Tato informace je nepřesná. Zákon totiž hovoří o tzv. nezabavitelné částce. Její výše je aktualizována vždy k 1. lednu kalendářního roku a tvoří ji životní minimum jednotlivce a tzv. normativní náklady na bydlení. Tato částka tedy vždy životní minimum převyšuje. Pokud má dlužník vyživovací povinnost k manželovi, příp. dětem, je nezabavitelná částka zvyšována za každou vyživovanou osobu o ? nezabavitelné částky povinného.
Pro výpočet konkrétní výše příjmu, která dlužníkovi zůstane jako nezabavitelná, slouží následující částky:

Rok 2019
Životní minimum jedince 3 410,00 Kč
Náklady na bydlení 6233,00 Kč
Základní nezabavitelná částka 9 643,00 Kč
2/3 ze základní nezabavitelné částky (dlužník) 6 428,67 Kč
1/4 ze základní nezabavitelné částky na dlužníka (vyživovaná osoba) 1 607,17 Kč
Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy 3 214,00 Kč

Postup výpočtu nezabavitelné částky představíme velmi orientačně na modelovém případě. Nutno podotknout, že do celého postupu zasahují ještě další faktory, např. zda se jedná o přednostní (např. dluhy na výživném, dluhy na zdravotním a sociálním pojištění a jiné), či nepřednostní pohledávku, je vymáhán dluh na výživném a jiné.
Výši exekučních srážek, resp. Vaší nezabavitelné částky, si můžete sami ověřit prostřednictvím speciální kalkulačky, která je dostupná např. na webových stránkách Exekutorské komory ČR či jiných portálech, které možnost tohoto výpočtu nabízejí.

Pan XY je ženatý, má dvě děti. Má dluhy na spotřebitelských úvěrech. Pracuje jako dělník a vydělává 32.000 Kč čistého. Výše jeho měsíční nezabavitelné částky je následující:
Nezabavitelná částka dlužníka je 6.428,67 Kč
Nezabavitelná částka na manželku a 2 děti: 3x 1.607,16 = 4.821,47 Kč
Celková nezabavitelná částka je 6.428,67 + 4.821,48 = 11.250,15 Kč
32.000 - 11.250,15 = 20.749.85 Kč - tj. zbývající část čistého příjmu se odečte od hranice zbývajícího čistého příjmu a vypočítaný rozdíl se srazí v plné výši, tj. 20.749,85 - 19.286 = 1.463,85 Kč
19.286 se rozdělí na třetiny. 1/3 z této částky je 6.428,66
K výše vypočítané celkové nezabavitelné částce se připočítají dvě třetiny zbytku čisté mzdy, protože jde o nepřednostní pohledávky
Tj. 11.250,15 + 2x 6.428,66 = 11.250,15 + 12.857,32 = 24.107,47 Kč, zaokrouhlí se na částku celé koruny nahoru.

Celková měsíční nezabavitelná tedy je 24.108 Kč.

V případě dotazů k této problematice můžete navštívit Občanskou poradnu.

03.09.2019 - "Klub čaje o páté" - Malování stromů

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na zářijové setkání klubu "Čaj o páté" v pondělí 16. 9. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto podzimním čase si zpříjemníme společně strávený čas malováním stromů. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

07.08.2019 - Podpořte nás s mobilní aplikací Nadace ČEZ!

Nadace ČEZStáhněte si aplikaci EPP a pomozte nám pohybem. Vaše energie bude přepočítána na peníze, které nám Nadace ČEZ věnuje.
Informace o mobilní aplikaci Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem najdete zde.
Další potřebné informace najdete na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz.

03.07.2019 - O nemocenské

Nemocenská je jednou z dávek nemocenského pojištění, která má finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v situacích, kdy kvůli nemoci krátkodobě ztratí možnost pracovat. Aby vznikl na nemocenskou dávku nárok, musí být člověk takzvaně nemocensky pojištěn a ošetřující lékař musí rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, a její vznik písemně potvrdit. Tzv. nemocenský lístek nebo lidově neschopenku může lékař za jistých okolností vystavit i tři dny zpětně, za mimořádné odůvodněné situace i s odstupem delším. Od 1. ledna 2020 by současný pětidílný propisovací formulář s pruhy měl být nahrazen eNeschopenkou. Elektronická neschopenka by měla výrazně zjednodušit předávání informací mezi zaměstnavateli, lékaři, nemocnými a OSSZ/ČSSZ.
Od 1. do 14. dne nemoci vyplácí náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zaměstnavatel. 1.-3. den nemoci, tzv. karenční doba byla doposud bez jakékoliv náhrady. To se od 1. července 2019 mění a nově již i v těchto dnech bude náhrada za nemoc vyplácena. Od 15. dne přechází výplata na Českou správu sociálního zabezpečení. Dávka se vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky. Nemocenská může trvat až 380 dnů.
Výše nemocenské činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu, a to do 30. dne nemocenské. Od 31. do 60. dne nemocenské výše činí 66% a od 61. dne 72% redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je zjednodušeně průměrný denní příjem zpravidla za období posledních 12 měsíců, který se zastropuje podle zákonem daných redukčních hranic.
Aby občan nezůstal bez prostředků například v době, kdy jedno zaměstnání (pojištění) skončilo, ze zákona se na něj vztahuje ochranná lhůta. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenské trvá 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění. Pokud pojištění trvalo po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

Jakékoliv dotazy k nemocenským dávkám či jakékoliv jiné problematice vám rádi zodpovíme v Občanské poradně Nový Jičín.

10.06.2019 - Pozvánka na přednášku "Dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením"

Potřebujete se zorientovat v systémech sociální podpory, sociální péče a sociálních služeb, zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce, a jste osobou zdravotně znevýhodněnou nebo pečujete o takovou osobu, či se jen zajímáte o tuto problematiku? Tak navštivte přednášku Poradny pro osoby se zdravotním postižením Opava, která se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 13 hodin na Liptovské 21 v Kylešovicích. Na přednášce se mj. dozvíte, jak a kde vyřídit příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, Evropský parkovací průkaz, daňové a poplatkové výhody, kde a jak požádat o pomoc při péči. Nebude chybět praktická ukázka využití kompenzačních pomůcek, které si můžete zapůjčit.

Pokud přednášku nestihnete, poradíme vám osobně každé pondělí v době od 8 do 17 hodin či ve středu od 8 do 16 hodin vyjma polední přestávky od 12 do 13 hodin. Můžete se také objednat na úterý či čtvrtek. Svůj dotaz můžete položit i telefonicky (553 734 109) či e-mailem (poradnaopava<zavinac>czp-msk.cz).

Bližší informace naleznete v pozvánce.

04.06.2019 - "Klub čaje o páté" - Veselé záložky

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na červnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 18. 6. 2019 od 15. hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto předprázdninovém čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou veselých záložek. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

04.06.2019 - "Klub čaje o páté" - Mix výroba

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na červnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 11. 6. 2019 od 13.00 hodin na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto předprázdninovém čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou dárků pro radost. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

22.05.2019 - Přednáška pro sociální pracovníky

Městský úřad Nový Jičín už podruhá uspořádal setkání sociálních pracovníků napříč sociálními službami či institucemi pracující v této oblasti ve městě Nový Jičín. Setkání se uskutečnilo 15.5.2019 a jeho náplní bylo představení dluhového poradenství poskytované V Občanské poradně Nový Jičín a především předání aktuálních informací z této oblasti. Naši poradci představili novelu insolvenčního zákona, informovali o exekučním řízení a jeho pravidlech a současném stavu zadlužení v lokalitě, nebo aktuálních problémových tématech v uvedených oblastech.

Přednáška pro sociální pracovníky Přednáška pro sociální pracovníky Přednáška pro sociální pracovníky

16.05.2019 - Zpravodaj 2/2019

Právě vyšlo druhé číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

15.05.2019 - Noc snů 2019

Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu večerní zoologické zahrady v Ostravě v rámci každoroční SPECIÁLNÍ AKCE PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI - NOCI SNŮ. Ta se letos uskuteční 6. ČERVNA 2019 OD 19:00 HOD. Jako každý rok bude i letos připraven speciální program, setkání se zvířaty a prohlídka večerní zoo. Akce potrvá cca do 21:00 hod.
Plakát

30.04.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba květináče

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na květnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 14. 5. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto májovém čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou květináče. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte 1,5 l PET láhev z minerálky, sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

30.04.2019 - Novela insolvenčního zákona - nové podmínky pro oddlužení

Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení maximálnímu počtu dlužníků vstupuje 1.června v účinnost. Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešit své dluhy co největšímu počtu dlužníků. Řízení má být jednodušší a rychlejší. Tou nejpodstatnější úpravou je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu. Podle novely insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů osvobozen i tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných 30%, pokud prokáže, že se v průběhu pětiletého období snažil dle svých možností o co největší plnění dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv hranice plnění a ostatní dlužníci mohou také úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60% dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje zákon oddlužení až na 1 rok přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit. Velmi přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení se splácením závazku budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení už tak vstřícná k dlužníkům nejsou. Výraznou změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické. Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která musí být alespoň ve stejné výši jako odměna insolvenčního správce, tedy 900 Kč při oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů.
Nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě otazníky a až první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech nových pravidel. Zároveň čekáme na vydání další doprovodných podzákonných norem, přesto však do nového procesu skáčeme rovnýma nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím naší občanské poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti.

30.04.2019 - Předčasný starobní důchod versus předdůchod

Obecně lze říci, že nárok na výplatu starobního důchodu vzniká tehdy, jestliže člověk dosáhne tzv. důchodového věku a splní potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Pokud však chcete odejít do důchodu dříve, máte dvě možnosti. První z nich je tzv. předčasný starobní důchod. Ten umožňuje odejít do důchodu až o pět let dříve, a to tehdy, je-li Váš důchodový věk minimálně 63 let. Pokud je váš důchodový věk nižší, můžete jít do předčasného starobního důchodu o tři roky dříve. Předčasný starobní důchod však znamená trvalé snížení důchodu. Čím dříve do důchodu odejdete, tím nižší bude Váš důchod. Je tedy na místě zvážit, kdy do předčasného starobního důchodu odejít, aby nebyl příliš nízký a zajistil nám tak přijatelnou životní úroveň. Navíc možnost přivydělat si, je v tomto případě omezená. Vaše výdělečná činnost totiž nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Není tedy možné být zaměstnán na základě pracovní smlouvy, a to ani na zkrácený úvazek. Vhodnou variantou je například dohoda o provedení práce, pokud výše vašeho hrubého měsíčního příjmu nepřesáhne 10.000 Kč. Odpracovat přitom můžete maximálně 300 hodin ročně. Jakmile dosáhnete důchodového věku, veškerá omezení přivýdělku pro Vás končí a Vy můžete pracovat neomezeně.
Druhou možností je tzv. předdůchod. Ten lze začít čerpat nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku, musí však být čerpán minimálně dva roky. Na rozdíl od předčasného starobního důchodu, člověk v předdůchodu nečerpá finance ze státního rozpočtu, ale z vlastních úspor, které mu vznikly na základě doplňkového penzijního spoření. Naspořená částka musí být tak vysoká, aby měsíční výše důchodu byla minimálně 30% průměrné mzdy za kalendářní rok, předcházející roku, v němž jste začali čerpat předdůchod, a to po celou dobu jeho čerpání. Nyní je tato částka přes 8.000 Kč. Pokud byste tedy chtěli letos odejít do předdůchodu a čerpat jej dva roky, musíte mít naspořeno přes 192.000 Kč. Po dosažení důchodového věku se pak výše starobního důchodu nijak nesnižuje. Navíc je možné si při čerpání předdůchodu neomezeně přivydělat a výše výdělku má pozitivní vliv na výši starobního důchodu.
Jaký je Váš důchodový věk můžete zjistit například na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz nebo můžete navštívit osobně kteroukoliv pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení, kde Vám kromě informací o důchodovém věku mohou případně vypočítat i výši důchodu, na který budete mít nárok.

V případě potřeby můžete navštívit naši Občanskou poradnu.

23.04.2019 - "Klub čaje o páté" - Jarní slepičky

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na dubnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 30. 4. 2019 od 15. hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto jarním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou jarních slepiček. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

12.04.2019 - Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava

V sobotu 23. 3. 2019 probíhalo na pobočce v Ostravě interní školení zaměstnanců na téma: Manipulace s kompenzačními pomůckami.
Školení se zúčastnilo 18 zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava, kteří si měli možnost vyzkoušet a naučit se manipulaci s mobilním závěsným elektrickým zvedákem, s klientem na lůžku, s antidekubitní vzduchovou matrací, plošinou a mechanickým invalidním vozíkem.
Jelikož nám počasí přálo, měli jsme možnost vyzkoušet některé kompenzační pomůcky přímo v terénu.

Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava

05.04.2019 - Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně

Dne 3.dubna 2019 jsme s kolegou Richardem Pešatem z OSPOD Nový Jičín přijali pozvání Dětského domova v Novém Jičíně. Dětem od 10 do 16 let jsme představili organizace, které zastupujeme a snažili se srozumitelnou formou předat informace o systému sociálním zabezpečení. Kam se obrátit, když přijdu o práci, mám vždy nárok na podporu v nezaměstnanosti? A co když nemám dost peněz na nájem? A kde vůbec můžu v Novém Jičíně tyhle záležitosti řešit? Společně jsme se snažili najít odpovědi přiměřené věku dětí a říct jim, že ani po odchodu z dětského domova nemusí být na problémy samy.

Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně

04.04.2019 - Dny umění nevidomých

Veřejnost na Novojičínsku bude mít již podeváté možnost se seznámit s uměním nadaných profesionálních nevidomých a slabozrakých interpretů a umělců. Od dubna do května proběhne v každém z měst Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm jeden hudební večer. Festival bude na Novojičínsku ukončen zářiovým slavnostním koncertem v kostele Povýšení svatého Kříže v Kuníně a výstavou počítačové grafiky a ilustrací Mgr. Markéty Evjákové. Festival Dny umění nevidomých na Moravě pořádaný Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., se koná již po pětadvacáté v různých moravských městech a každoročně se do něj zapojují další odbočky. Na Novojičínsku jej organizuje oblastní odbočka SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně.

V pátek 5. dubna od 18 hodin proběhne v Kavárně Vily Machů "Setkání s hudbou sedmi staletí", kde na loutnu a kytaru zahraje a slovem provede nevidomý hudebník a učitel hudby pan Jiří Jelínek z Jilemnice. Tento komponovaný pořad pana Jelínka si budou moci v sobotu 6. dubna od 17 hodin vychutnat i posluchači v Refektáři piaristického kláštera v Příboře.

Následovat bude v neděli 28. dubna od 17 hodin Hudební večer v Evangelickém sborovém domě v Novém Jičíně. Svým zpěvem a hrou na příčnou flétnu rozezní sál slečna Eva Blažková. Posluchači se mohou těšit na večer písní s duchovní tématikou od baroka po romantismus za klavírního doprovodu MgA. Lukáše Poledny, Ph.D.

Potřetí vystoupí zrakově postižení umělci ve Frenštátě pod Radhoštěm. Své umění nám v pátek 10. května od 17:00 hodin v kostele Sv. Jana Křtitele představí kytarové duo MgA. Kateřina Schejbalová s MgA. Filipem Moravcem.

Festivalové aktivity vyvrcholí v neděli 29. září slavnostním koncertem vokálně- instrumentálního souboru dobové hudby gotiky, renesance a baroka Musica Pro Sancta Cecilia. Koncertu bude předcházet dopolední mše Svatá v Kostele Povýšení svatého Kříže za zrakově postižené a jejich přátele. Samotný koncert proběhne od 14 hodin a bude součástí tradiční aktivity Zámku Kunín "Růže pro paní hraběnku".

5. září bude v hale Radnice v Novém Jičíně na Masarykově náměstí zahájena výstava grafik a ilustrací Mgr. Markéty Evjákové. Výstava bude ke zhlédnutí až do konce září.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné a bude využito na financování kulturních aktivit zrakově postižených.

Přijďte si poslechnout krásnou hudbu, prohlédnout zajímavou výstavu a především strávit příjemné chvíle v milé společnosti lidí, kterým sice osud mnoho vzal, ale nadělil také talent a touhu rozdávat světu krásu ze svého srdce.

Plakát

02.04.2019 - "Klub čaje o páté" - Velikonoční plechovka

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na dubnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 16. 4. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto jarním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou velikonoční plechovky. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

01.04.2019 - Štramberský den zdraví

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. detašované pracoviště Nový Jičín Vás zve na Štramberský den zdraví, kde budou představeny naše služby osobní asistence a půjčovny kompenazčních pomůcek. Více informací naleznete zde.

05.03.2019 - Beseda na téma "Spotřebitelské právo v denním životě" v Kopřivnici

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 jsme uspořádali ve spolupráci s Městským úřadem města Kopřivnice besedu na téma "Spotřebitelské právo v denním životě". Pozornost byla věnována různým druhům spotřebitelských smluv, se kterými se běžně všichni setkáváme. Hovořili jsme především o úskalích těchto smluv a o tom, jak rizika minimalizovat, případně, jak situaci řešit, pokud k uzavření smlouvy přece jen dojde. Účastníci besedy se aktivně zapojovali do diskuse, sdělovali své zkušenosti a předávali si tak vzájemně cenné informace, které pracovnice Občanské poradny upřesnily, doplnily a vysvětlily daný případ v souvislosti s platnou legislativou. V rámci praktické části besedy měli účastníci možnost přesvědčit se, jak je důležité pečlivě se seznámit s obsahem dokumentu před jeho podepsáním a že k uzavření smlouvy může dojít, aniž si to uvědomíme.
Věříme, že beseda byla pro všechny zúčastněné přínosem a pomůže jim lépe se orientovat v problematice spotřebitelských smluv a vyvarovat se ukvapeného jednání.

Beseda na téma Spotřebitelské právo v denním životě v Kopřivnici Beseda na téma Spotřebitelské právo v denním životě v Kopřivnici Beseda na téma Spotřebitelské právo v denním životě v Kopřivnici

05.03.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba věnce na dveře

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na březnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 12. 3. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto jarním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou věnce na dveře. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

12.02.2019 - Zpravodaj 1/2019

Právě vyšlo první číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

11.02.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba kávového srdce

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na únorové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 19. 2. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto zimním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou kávového srdce. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

11.02.2019 - Občanská poradna Vás zve 21.2.2019 na přednášku

Více informací naleznete zde.

30.01.2019 - Nová pravidla pro oddlužení

Poslanecká sněmovna schválila dlouho slibovanou novelu insolvenčního zákona, která měla rozšířit možnosti oddlužení pro širší spektrum žadatelů. Zákon nyní míří k podpisu prezidentu republiky a v platnost tedy vstoupí zřejmě v druhé půli roku.

Shrnuli jsme pro vás nejpodstatnější změny, které nás čekají. Ne vždy jsou výhodnější.

  • Dlužník nemusí na počátku prokázat, že je schopen uhradit v době 5 let alespoň 30% dluhů.
  • Pokud dlužník neuhradí alespoň 30% dluhů, bude o osvobození od zbytku pohledávek rozhodovat soud podle jeho snahy v průběhu sledovaného období. Může a nemusí osvobození od zbytku dluhu schválit.
  • Dochází k zastropování horní hranice příslušenství k dluhu.
  • Dlužník musí mít dostatečné příjmy, aby splátka věřitelům byla vyšší než odměna insolvenčního správce. Tedy minimálně částka 2178 Kč měsíčně.
  • Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické.
  • Oddlužení může být ukončeno i po třech letech, zaplatí-li dlužník více jak 60%.
  • Oddlužení bude možno jednou za celou dobu na maximálně 1 rok přerušit.
  • Oddlužení bude možno prodloužit až o 6 měsíců.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, můžete se obracet na občanskou poradnu v jejich konzultačních hodinách.

21.01.2019 - Občanská poradna, kontaktní pracoviště Příbor

Od 22.1.2019 je Občanská poradna, kontaktní pracoviště Příbor, opět v budově radnice, na náměstí S.Freuda 19, 742 58 Příbor, kde jsme Vám k dispozici každé úterý 8-12 bez nutnosti objednání a 13-16 pouze na objednávku.

15.01.2019 - Opavská senior akademie otevírá další ročník

Město OpavaMěsto Opava pořádá již potřetí pro občany starší 50 let senior akademii. Přednášky budou probíhat od 7. února každý čtvrtek od 13.30 do 15 hodin v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici č. 71/D. "Letos se můžete těšit například na tato témata: bezpečí na internetu, prevence požárů, sebeobrana, kdy se stáváme obětí, domácí násilí na seniorech, paměťové techniky, první pomoc, šmejdi a jiní podvodníci, stáří bez nehod, příležitost dělá zloděje, s čím je možné se obrátit na sociálního pracovníka na obci," zve Dagmar Polášková, protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality. Účast na přednáškách je zdarma. Po absolvování celého bloku obdrží každý účastník osvědčení a drobný dárek.

Zájemci se mohou hlásit paní Dagmar Poláškové buď telefonicky na telefonních číslech: 553 756 725, 604 229 336 nebo e-mailem: dagmar.polaskova@opava-city.cz. Je potřeba uvést jméno, příjmení, rok narození, adresu bydliště, telefon, případně e-mailovou adresu.

11.01.2019 - Město Kopřivnice srdečně zve všechny seniory na aktivity z celoročního programu "Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání"

Občanská poradna tímto zve na přednášku Spotřebitelské právo v denním životě, která se uskuteční 21.2.2019 od 14 hodin v Klubu seniorů, Sokolovská 393, Kopřivnice.

Více informací zde.

09.01.2019 - Divadelní přednáška "SENIOR BEZ NEHOD" - úterý 29.1.2019 / 16:00 - 17:30 / Obecní dům v Opavě / bez vstupného /

Zdravé město Opava Vás zve na edukativní přednášku "Senior bez nehod". Součástí přednášky budou naučná videa a herecké scénky, které budou zábavnou formou ilustrovat reálné situace s dopravní tématikou. Publikum bude moci zároveň prostřednictvím hlasovacího zařízení interaktivně rozhodovat o vývoji děje. V divadelních scénkách se můžete těšit na herečku Jaroslavu Obermaierovou a herce a zpěváka Jiřího Štědroně.

Přednáška je určena nejen řidičům automobilů, ale také seniorům spolujezdcům, chodcům, cyklistům, cestujícím prostředky hromadné dopravy. Podrobněji bude hovořeno například o statistikách dopravních nehod a jejich příčinách, o specifikách chování starších řidičů v silničním provozu, o zdravotních prohlídkách šoférů, vlivu nemocí či medikamentů na výkon řidiče, o vybavení moderních automobilů a jak je správně využívat, i o změnách v pravidlech silničního provozu. Řeč bude i o tom, jak se správně chovat jako chodec, jak je to s předností chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklistice. Dojde i na to, jak správně cestovat autobusy či tramvajemi.

Bližší informace zde.

09.01.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba hračky

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na lednové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 15. 1. 2019 od 14.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto zimním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou veselé hračky. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na hračku a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

zpět na aktuality