button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Archiv 2010

23. 12. 2010 - PF 2011

PF 2011

14. 12. 2010 - Nový zpravodaj 4/2010

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, již počtvrté v tomto roce Vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a novinky ze sociálně právní oblasti. Prohlédněne si aktuální číslo našeho zpravodaje!

16. 11. 2010 - Prezentace a beseda v Kopřivnici

Dne 15. 11. 2010 se konala v nízkoprahovém zařízení Racek v Kopřivnici prezentace služeb Centra s následnou besedou týkající se dluhové problematiky. Největší zájem byl o institut oddlužení a o problematiku exekučního řízení. Akce se zúčastnili zaměstnanci nízkoprahového zařízení i jejich klienti. Rovněž došlo k vymezení možností vzájemné spolupráce obou organizací.

2. 11. 2010 - Lidé lidem 2010

Dne 9. listopadu od 9 do 17 hodin se bude konat v prostorách Domu kultury města Ostravy již třetí ročník tradiční akce Lidé Lidem. Představí se organizace, které poskytují sociální služby a související aktivity. V rámci letošního ročníku se uskuteční přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, prezentace Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO u příležitosti 20 let jeho existence a také meziresortní konference Pracujeme společně s podtitulem - "Změny a úskalí při pomoci lidem handicapem". Součástí dne je i zábavný program. Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější taneční, hudební a divadelní představení, to vše v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Připravené jsou interaktivní rukodělné dílny, klauni, laserová střelnice a ukázky práce s terapeutickými psy. Více informací o programu naleznete v letáku. Jste srdečně zváni!

4. 10. 2010 - Den sociálních služeb v Novém Jičíně

Dne 2. 9. 2010 se konal v Novém Jičíně pod záštitou Města Nový Jičín "Den sociálních služeb". Na této akci bylo přítomno i Novojičínské detašované pracoviště. Oficiální zahájení akce bylo v 10:00 hod., její ukončení pak v 16:30.

Fotografie z této akce naleznete zde.

29. 9. 2010 - Prezentace projektu Občanská poradna v Kopřivnici

Dne 22. 9. 2010 se pod záštitou Města Kopřivnice konala v centru města Kopřivnice akce s názvem "Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 200?", která byla příležitostí pro představení různých projektů, na které Kopřivnická radnice přispívá finančními prostředky. Na této akci měla rovněž široká veřejnost možnost dotazovat se na vše, co se týkalo představovaných projektů. Součástí byl rovněž bohatý kulturní program - španělské, skotské a indické tance předvedené tanečnicemi souboru Thara, žonglérské umění, apod.

Fotografie z této akce naleznete zde.

23. 9. 2010 - Prezentace Dotašovaného pracoviště Ostrava

Dne 18. 9. 2010 bylo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. pozváno na konání pololetního jednání STP ČR ve Václavovicích, aby zde předneslo prezentaci v rámci programu jednání. Prezentace se na žádost předsedy organizace věnovala představení naší organizace, jejich služeb a realizovaných projektů, které mohou členové STP a jejich blízcí využít.

10. 9. 2010 - Den sociálních služeb v Třinci

V pátek 17. září 2010 v době od 12-18 hodin proběhne v Třinci na prostranství před kulturním domem TRISIA Den sociálních služeb. Ani zde nebudou zástupci Centra chybět. Více informací naleznete zde.

10. 9. 2010 - Jabkový den v Jablunkově

V pátek 17. září 2010 se uskuteční další ročník Jabkového dne, jehož součástí bude poprvé prezentace poskytovatelů sociálních služeb na území města Jablunkova. Bližší informace zde.

10. 9. 2010 - Den zdraví a sociálních služeb ve Frýdku-Místku

Ve čtvrtek 16. září 2010 v době od 10 do 17 hodin se v Národním domě ve Frýdku-Místku uskuteční Den zdraví a sociálních služeb. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Novinkou je premiéra filmu o sociálních službách, kde je také naše Centrum. Více informací zde.

8. 9. 2010 - VI. Veletrh zdraví a sociálních služeb aneb den pro celou rodinu - Bruntál

Město Bruntál zve všechny občany na již 6. ročník Veletrhu zdraví a sociálních služeb aneb den pro celou rodinu, který se uskuteční v sobotu 25. září od 9:00-14:00 ve Společenském domě v Bruntále. Akci bude moderovat Gabriela Lefenda. Více informací naleznete zde.

1. 9. 2010 - Veřejná prezentace - Návrh komunitního plánu sociálních a souvisejících
služeb na období 2011 - 2013

Statutární město Opava zve veřejnost na prezentaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2011-2013, která se uskuteční dne 14. 9. 2010 od 16 hodin v Obecním domě - Sál purkmistrů, Ostrožná 46, Opava.

Představeny budou priority pro zkvalitnění nabídky a dostupnosti sociálních a souvisejících služeb pro občany města Opavy pro oblasti: péče o děti a rodinu, péče o osoby se specifickými sociálními problémy, péče o osoby se zdravotními problémy, péče o národnostní menšiny a péče o seniory. Zapojte se svými návrhy, jak zlepšit sociální služby.

26. 8. 2010 - Putovní výstava ligy proti rakovině praha - 7.-8. září, Opava

Ve dnech 7.-8. září se na Dolním náměstí v Opavě uskuteční putovní výstava Každý svého zdraví strůjcem - prevence rakoviny vesele i vážně. Bližší informace zde.

23. 8. 2010 - Nový zpravodaj 3/2010

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuální informace o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na důležité akce v následujícím období. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete i mnoho aktuálních informací ze sociálně právní oblasti. Prohlédněte si aktuální číslo našeho zpravodaje!

17. 8. 2010 - Den sociálních služeb - 8. 9. 2010, Opava, Horní náměstí

Statutární město Opava zve všechny občany na již 5. ročník Dne sociálních služeb, který se uskuteční ve středu 8. září od 10.00-17.00 hodin na Horním náměstí v Opavě. Více informací naleznete zde.

12. 8. 2010 - Den sociálních služeb v Novém Jičíně

Město Nový Jičín pořádá dne 2. 9. 2010 od 10.00 do 16.30 na náměstí v Novém Jičíně den sociálních služeb, který je příležitostí k seznámení občanů s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb.

Průběh celé akce bude řídit moderátor, všichni poskytovatelé sociálních služeb zde budou mít svůj stánek, rovněž veřejně vystoupí se svými příspěvky. Návštěvníci se ale mohou těšit i na kulturní vystoupení skupin Jumping drums a Stanley´s dixie street band.

Srdečně Vás tedy zveme na tuto zajímavou akci, na které nebude chybět ani naše Novojičínské pracoviště.

16. 6. 2010 - XXVI. Den zdravotně postižených

V sobotu 19. června 2010 v Turistcentru ve Dvorcích pořádá Občanské sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov, 26. ročník celookresní soutěže "DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH". Uvedeného dne se zúčastňují čtyřčlenná družstva, která soutěží v testu ze sociální oblasti, testu dopravní-chodec, cyklista, zdravotní oblasti, hodu šipkami, granát na cíl, míček na cíl, shazovaní plechovek, chytání rybiček apod.

V průběhu celé akce je zajišťováno odborné sociální poradenství.

14. 6. 2010 - DOTAZNÍK PRO UžIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUžEB

Vážení uživatelé sociálních služeb,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí analýzy sociálních služeb města Opavy. Přestože Statutární město Opava má vybudovanou kvalitní síť sociálních služeb, zajímá nás, zda v této oblasti něco nechybí nebo není třeba doplnit. Při zjišťování aktuálního stavu potřeb v sociální oblasti se neobejdeme bez Vaší pomoci, Vaše odpovědi jsou pro nás velmi důležité! Označte, prosím všechny odpovědi, se kterými souhlasíte nebo uveďte svůj vlastní názor. Dotazník nepodepisujte, jeho vyhodnocení je anonymní.

Vyplněné dotazníky prosím vracejte nejpozději do 30. 6. 2010 v Centru pro zdravotně postižené MSK o.s. nebo na Magistrátu města Opavy, odboru sociálních věcí, kancelář komunitního plánování, Krnovská 71C, Opava. Děkujeme za Váš čas a ochotu sdělit nám Vaše názory. Dotazník si můžete stáhnout zde.

14. 6. 2010 - Soutěž JEDEME TAKY aneb Cestování podle Vás podpoří bezbariérovou
turistiku v ČR

Projekt ATHENA na cestách startuje soutěž na podporu bezbariérového cestování v České republice. Akce JEDEME TAKY aneb Cestování podle Vás potrvá do 31. ledna 2011 a snaží se o výměnu zkušeností v oblasti bezbariérových řešení při cestování. Více informací zde.

7. 6. 2010 - IV. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb a zdraví

V sobotu 12. června 2010 od 10:00 proběhne v paláci Silésia v Krnově IV. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb a zdraví, který pořádá Město Krnov. Akci bude moderovat Rey Koranteng.

4. 6. 2010 - Den sociálních služeb v Kopřivnici

Městský úřad Kopřivnice pořádal dne 1. 6. 2010 "Den sociálních služeb". Celá akce byla spojena se dnem dětí, v rámci kterého měli poskytovatelé sociálních služeb připraveny tématické úkoly pro děti různého věku. Ty pak při jejich splnění dostaly od pořadatele věcné ceny. Na této akci prezentovalo své služby i Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín. Fotografie naleznete zde.

1. 6. 2010 - Sportovní hry v Kopřivnici

V sobotu dne 29. 5. 2010 proběhl v Kopřivnici 13. ročník sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých. Akce, kterou pořádala Asociace zdravotně postižených - smíšená organizace Kopřivnice, se setkala z řady široké veřejnosti s velkým ohlasem. Několik fotografií z celé akce naleznete zde.

13. 5. 2010 - Nový zpravodaj 2/2010

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na akce konané ve druhém čtvrtletí roku 2010. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete i mnoho aktuálních informací ze sociálně právní oblasti. Prohlédněte si aktuální číslo našeho zpravodaje!

13. 5. 2010 - Den seniorů v Ostravě!

V sobotu 22. 5. 2010 proběhne v areálu Landek akce Den seniorů, kterou pořádá společnost RPG - Real estate. Více informací naleznete v příloze.

7. 5. 2010 - Výstava v Novém Jičíně

Dne 5. 5. 2010 pořádala Základní škola speciální, Mateřská škola speciální a Speciálně pedagogické centrum v Novém Jičíně Výstavu a prodej kompenzačních pomůcek a hraček. Na této akci prezentovalo své služby i Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín. Fotografie naleznete zde.

7. 5. 2010 - Beseda v Hynčicích

Ve čtvrtek 29. dubna 2010 proběhla v Hynčicích u Města Albrechtic beseda pro ženy na téma, jak předcházet onemocnění prsu. Pracovník Centra doplnil informace o výhodách pro zdravotně postižené osoby a o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Besedy se zúčastnilo celkem 14 lidí.

3. 5. 2010 - Prezentace kompenzačních pomůcek a služeb pro osoby
se zdravotním postižením

Ve středu 12. května 2010 od 15:00 h proběhne na detašovaném pracovišti Opava prezentace výrobků a služeb pro osoby se zdravotním postižením.

S čím se můžete seznámit?

  • kompenzační pomůcky firmy Otto Bock
  • pojištění pro osoby se zdravotním postižením od firmy Generali
  • program řešení mobility osob se zdravotním postižením Škoda Auto Handy
  • a jiné

Bližší informace naleznete zde.

27. 4. 2010 - Pozvánka na sportovní hry zdrav. handicapovaných osob v Kopřivnici

V sobotu dne 29. 5. 2010 proběhne před Kulturním domem v Kopřivnici 13. ročník Celostátních sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých. Akci pořádá Asociace zdravotně postižených - smíšená organizace Kopřivnice. Celé akce se zúčastní i Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín, které bude zájemcům poskytovat informace o svých službách. Bližší informace naleznete zde.

21. 4. 2010 - Den města Vítkov

V pátek 23. 4. 2010 od 8.00 do 16.00 hod. proběhne na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově osvětová akce Den města Vítkov, během které budou mít možnost návštěvníci poznat zákulisí práce různých institucí ve městě.

Na co se můžete těšit a s čím se můžete seznámit?
Policie České republiky - činnost dopravní policie, kriminalistická technika, služební kynologie, informace o práci policie; Městská policie - vybavení jízdního kola, prohlídka služebního vozidla a techniky, informace o práci a poradenství, nabídka psů náhradním majitelům; Hasiči - prohlídka hasičské techniky a vybavení, informace o práci Hasičského záchranného sboru; Zdravotnická záchranná služba - prohlídka vozu a techniky, první pomoc, informace o práci zdravotníků; Městský úřad - informace o činnosti jednotlivých odborů a oddělení, poradenství, komunitní plánování; Sociální služby - nabídka služeb Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.; Výcvik psů - služební a sportovní kynologie, setkání s cizím psem, ukázka uplatnění psa při ochraně osob a majetku, chov psů.

Neváhejte a navštivte tuto bezpochyby zajímavou celodenní akci.

20. 4. 2010 - Prezentace služeb DP Bruntál ve Dvorcích

Dne 14. 4. 2010 se konala v Turistcentru ve Dvorcích členská schůze Občanského sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov, místní organizace Dvorce. Vedoucí Detašovaného pracoviště Bruntál, Ing. Aleš Šupina, zde informoval přítomné o službách poskytovaných v rámci pracoviště a o novinkách v sociální oblasti v roce 2010. Na členské schůzi bylo přítomno cca 20 osob. DP Bruntál tímto děkuje za pozvání.

19. 4. 2010 - Členská schůze SOZP Bruntál

Dne 9. 4. 2010 se konala členská schůze členů Sdružení občanů zdravotně postižených města Bruntál. Vedoucí Detašovaného pracoviště Bruntál, Ing. Aleš Šupina, zde prezentoval novinky v sociální oblasti v roce 2010. Dále byli přítomní informování o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Na členské schůzi bylo přítomno cca 150 osob, mezi hosty byl i místostarosta a vedoucí sociálního odboru Města Bruntál. Detašované pracoviště tímto děkuje za pozvání.

14. 4. 2010 - Výstava a prodej kompenzačních pomůcek a hraček v Novém Jičíně

Základní škola speciální, Mateřská škola speciální a Speciálně pedagogické centrum v Novém Jičíně vás zvou dne 5. 5. 2010 na Výstavu a prodej kompenzačních pomůcek a hraček. Celé akce se zúčastní i Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín, které bude zájemcům poskytovat informace o svých službách. Bližší informace naleznete zde.

9. 4. 2010 - Den sociálních služeb v Příboře

Město Příbor uspořádalo dne 3. 4. 2010 "Den sociálních služeb". Akce se konala v rámci velikonočního jarmarku a jejím hlavním cílem bylo představit veřejnosti poskytovatele sociálních služeb, které je možné v případě potřeby využít. Detašované pracoviště Nový Jičín zde rovněž prezentovalo své služby. Fotografie naleznete zde.

2. 4. 2010 - Nabídka tříkolky pro dospělé

Prodám mechanickou tříkolku pro dospělé zn. Loped 113. Úplně novou s příslušenstvím - držák na hole, zpětné zrcátko. Cena dohodou. Zájemci kontaktujte detašované pracoviště Bruntál - 774 993 215. Více informací o tříkolce zde.

1. 4. 2010 - Canisterapie v Novém Jičíně

Detašované pracoviště Nový Jičín uskutečnilo dne 24. 3. 2010 v Klubu seniorů v Novém Jičíně přednášku na téma canisterapie. V úvodní části seznámil vedoucí detašovaného pracoviště, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., Mgr. Richard Pešat přítomné s poskytovanými službami v rámci pracoviště. V další části proběhla odborná přednáška lektorky Andrey Macháčkové za přítomnosti tří terapeutických psů - kernteriérů a papouška Kuby. Předmětem přednášky bylo vysvětlení k čemu canisterapaie slouží a jakým způsobem ji lze provádět. Účastníci přednášky měli rovněž možnost vidět i praktické ukázky - polohování. Přednášky se zúčastnilo cca 20 osob, mezi kterými byli i zástupci Kafiry, SONS a Slezské diakonie. Pořádaná akce se setkala s velkým ohlasem. Fotky z přednášky naleznete zde.

31. 3. 2010 - Volný bezbariérový byt 2+1 v Opavě

Magistrát města Opavy nabízí pronájem bezbariérového bytu 2+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě, který je situován do dvorního traktu. Bližší informace podá Ing. Jiří Lehnert, tel. 553 756 804, email: jiri.lehnert<zavinac>opava-city.cz

25. 3. 2010 - Elektrické polohovací křeslo

Detašované pracoviště Bruntál získalo od soukromého dárce elektrické polohovací křeslo IBC 9000 do půjčovny kompenzačních pomůcek. Křeslo je speciálně vybaveno relaxačními polohami sed leh a polohou pro snadné postavení a posazení. Tato kompenzační pomůcka je velmi užitečná především pro starší lidi, pro tělesně postižené a pro lidi po operacích kyčelních a kolenních kloubů. Cena půjčovného je 8 Kč/den.

23. 3. 2010 - Volný přístup k internetu a k počítači

Od 1. 4. 2010 Detašované pracoviště Bruntál nabízí zdravotně postiženým občanům, seniorům a jejich blízkým volný přístup k internetu a k počítači. Tato služba slouží především k poskytování pracovního poradenství (sepsání životopisu, motivačního dopisu apod.) a k vyhledávání informací ze sociální oblasti. Počítač a internet je pro uživatele přístupný každý čtvrtek od 8:30 do 15:30. Klient se musí objednat osobně, telefonicky (554 718  068, 774 993 215) nebo e-mailem, minimálně 3 dny předem. A to vše ZDARMA.

17. 3. 2010 - Prezentace služeb DP Nový Jičín

Dne 17. 3. 2010 se konala Výroční členská schůze Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Nový Jičín. V rámci této schůze vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., Mgr. Richard Pešat informoval členy schůze o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Na schůzi bylo přítomno cca 160 osob, mezi hosty byli mj. vedoucí sociálního odboru Města Nový Jičín Mgr. Antonín Urban, předseda výkonného výboru organizace Dalibor Přeček a další.

12. 3. 2010 - Prezentace služeb DP Bruntál ve Vrbně pod Pradědem

Dne 12. 3. 2010 se konala výroční členská schůze Občanského sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov, místní organizace Vrbno pod Pradědem. Pracovník Detašovaného pracoviště Bruntál Ing. Aleš Šupina zde prezentoval informace o novinkách v sociální oblasti v roce 2010. Dále byli přítomní informování o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Na členské schůzi bylo přítomno cca 120 osob, mezi hosty byl i místostarosta Města Vrbna pod Pradědem.

10. 3. 2010 - Prezentace služeb detašovaného pracoviště Nový Jičín ve Fulneku

Dne 5. 3. 2010 se konala členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., místní organizace Fulnek. V rámci této schůze vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., Mgr. Richard Pešat a poradenský pracovník Iva Macíčková, DiS. informovali členy svazu o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Dále byla provedena přednáška na téma: aktuální změny v legislativě od 1. 1. 2010 dotýkající se primárně cílové skupiny, výhody pro osoby se zdravotním postižením. Na schůzi bylo přítomno cca 40 osob, mezi hosty byl i starosta Města Fulnek.

10. 3. 2010 - Prezentace služeb detašovaného pracoviště Nový Jičín v Kujavách

Dne 5. 3. 2010 se konala členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., místní organizace Kujavy. V rámci této schůze vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., Mgr. Richard Pešat a poradenský pracovník Iva Macíčková, DiS. informovali členy svazu o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Dále byla provedena přednáška na téma: aktuální změny v legislativě od 1. 1. 2010 dotýkající se primárně cílové skupiny, výhody pro osoby se zdravotním postižením. Na schůzi bylo přítomno cca 65 osob, mezi hosty byla i starostka Města Kujavy.

26. 2. 2010 - Nový zpravodaj 1/2010

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně právní oblasti. Tentokrát zejména o významných změnách v problematice důchodů, změnách v sociálních dávkách a dalších novinkách, které vstoupily v platnost k 1. lednu 2010. Prohlédněte si aktuální číslo našeho zpravodaje!

22. 2. 2010 - členská schůze STP v ČR, místí organizace Rýmařov

Dne 13. 2. 2010 se konala členská schůze Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Rýmařov. Pracovník Detašovaného pracoviště Bruntál zde prezentoval informace o novinkách v invalidních důchodech v roce 2010. Dále byli přítomní informování o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Na členské schůzi bylo přítomno cca 50 osob.

19. 2. 2010 - OP Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP)

Dne 29. ledna 2010 byl završen roční proces příprav Občanské poradny Nový Jičín vstupem do AOP. Pracovníci poradny v přípravném období systematicky pracovali ve spolupráci s partnerskou občanskou poradnou ve Valašském Meziříčí na splnění interních požadavků asociace (zejm. příprava dokumentů k národním standardům a standardům asociace, absolvování vzájemných náslechů, účast na vybraných vzdělávacích aktivitách asociace,...). Poradna vždy usilovala a bude usilovat i nadále o poskytování svých služeb v co nejlepší kvalitě. Rozhodnutí AOP naleznete zde.

21. 1. 2010 - Prezentace služeb detašovaného pracoviště Nový Jičín

Dne 20. 1. 2010 se konala členská schůze Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Studénka. V rámci této schůze vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., Mgr. Richard Pešat a poradenský pracovník Mgr. Pavla Hlisnikovská informovali členy svazu o službách poskytovaných v rámci pracoviště. Došlo rovněž k předání příslušných propagačních materiálů. Na schůzi bylo přítomno cca 60 osob, mezi hosty byl i starosta Města Studénka. Fotografie z celé akce naleznete zde zde.

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

zpět na aktuality