button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Nový Jičín
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor

Aktuality

20. 7. 2016 - Příspěvek na péči zvýší ÚP ČR příjemcům automaticky

Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR, který dávku vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Více informací zde.

30. 6. 2016 - Okolo Ostravy napříč handicapy

Moravskoslezský kraj společně s městem Ostravou a týmem Cesta za snem připravil sportovně benefiční akci na podporu integrace tělesně handicapovaných do společnosti. Zájemci se mohou k cyklistickému pelotonu přidat v pátek 1. července. Sraz je v pátek 1. července 2016 v 16:00 hodin na Prokešově náměstí před magistrátem. Trasa povede kolem Ostravice, soutoku s Odrou a otáčí se v Antošovicích. Pokračuje kolem Odry do Výškovic a po břehu Ostravice. Cíl je v Trojhalí Karolina zhruba v 19:00 hodin. Každý může ujet tolik, kolik zvládne podle svých fyzických a časových možností, na trase jsou připraveny zastávky s občerstvením. Veškeré podrobnosti včetně mapy trasy, časového harmonogramu a kontaktů naleznete na http://www.cestazasnem.cz/okolo-ostravy.

Přijďte podpořit dobrou myšlenku.

30. 6. 2016 - PŘEDNÁŠKY V PŘÍBOŘE

V pátek 10. 6. 2016 a 17.6.2016 proběhla v devátých třídách ZŠ Npor. Loma a Jičínská v Příboře přednáška na téma "Finanční gramotnost". Jejich cílem bylo předat budoucím středoškolákům základní informace o finančních produktech a hospodaření domácnosti. Žáci byli seznámeni s pojmy, které se vztahují k problematice financí a s nimiž se běžně v životě setkávají. Formou připravených modelových situací měli možnost zamyslet se nad tím, jak rodina hospodaří, jaké jsou její příjmy a výdaje a jak řešit nejrůznější situace, které její rozpočet ovlivňují. Snad jim tyto informace pomohou v budoucnu efektivně řešit jejich finanční záležitosti..

Děkujeme městu Příbor, která realizaci přednášek podpořila a zaštítila.

Fotografie naleznete zde.

30. 6. 2016 - DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI A V PŘÍBOŘE

Dne 13.5.2016 a 5.6.2016 jsem měla možnost zúčastnit se Dne sociálních služeb města Kopřivnice a města Příbor, kde jsem zastupovala organizaci detašované pracoviště Nový Jičín. Prezentace všech sociálních služeb byla velmi pestrá a zajímavá, a to jak pro děti tak i pro dospělé. V Kopřivnici nám sice počasí nepřálo, ale to nám nevadilo. Čas nám zpříjemnily místní pěvecké hvězdy a taneční vystoupení. Jsme rádi, že jsem se mohli dnů zúčastnit a nejen představit naše služby, ale také poděkovat oběma městům, které naše aktivity dlouhodobě finančně podporují.
Karolína Veselská
Fotografie naleznete zde.

15. 6. 2016 - Pozvánka na aktivizační kurz Malování na sklo

Malováním na sklo si můžete nazdobit spoustu užitečných předmětů. Dekorací skleněných svícnů nebo starých zavařovacích sklenic či kořenek si zútulníte domácnost a nebo vyrobíte jedinečné a stylové dárky. S technikou malování na sklo se můžete seznámit a vyzkoušet si ji v našem klubu Čaji o páté, který se bude konat 12.7. na našem pracovišti v Ostravě.

Více informací naleznete zde.

7. 6. 2016 - LIDÉ LIDEM

Devátý ročník již tradiční akce LIDÉ LIDEM se uskuteční ve ČTVRTEK 23. ČERVNA 2016 od 9 do 16 hodin na Masarykově námě stí, a to pod záštitou NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MICHALA MARIÁNKA. Netradiční formou se představí organizace poskytující sociální služby a související aktivity ve městě Ostrava.

Více informací naleznete zde.

6. 6. 2016 - Den otevřených dveří pracoviště ve Frýdku-Místku

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Detašované pracoviště na ulici Kolaříkova 653 Frýdek-Místek pořádalo dne 1.6.2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Návštěvníkům, kterých dorazilo více jak 35, byly prezentovány služby detašovaného pracoviště, kroniky a fotoalba místních a základních organizací, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub Míša, NIPI a dalších organizací spolupracujících s Centrem. Dále byly prezentovány výrobky ze sociálně aktivizačních činností - korálkování, ergoterapie, ukázky tréninku paměti, ukázka činnosti Hobby kroužku, ukázka půjčovny kompenzačních pomůcek. Návštěvníci si mohli vyzkoušet práci s papírem a zahrát si hry na zlepšení paměti. Celý den se nesl v duchu příjemné a přátelské atmosféry. Děkujeme všem, kteří se Dne otevřených dveří zúčastnili, a nebo se podíleli na jeho realizaci.

Fotografie naleznete zde.

27. 5. 2016 - Zpravodaj 2/2016

Právě vyšlo druhé číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

4. 5. 2016 - Den otevřených dveří ve Frýdku-Místku

Detašované pracoviště Frýdek-Místek Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve středu 1.6.2016 v době od 9:00 - 13:00. Více informací naleznete zde.

11. 5. 2016 - Pozvánka na aktivizační kurz Ubrousková metoda na textil

Pomocí ubrouskové techniky si můžete ozdobit vše co vás napadne a vytvořit si tak jedinečná díla. Záleží jen na vás, jaké motivy, barvy či vzory si zvolíte. Pokud nemáte to srdce vyhazovat staré věci a chcete jim vdechnout nový život v podobě originálního vzhledu, stačí si vybrat ubrousky s oblíbenými vzory. Jak na to, se dozvíte v našem klubu Čaji o páté, který se bude konat 7.6. na našem pracovišti v Ostravě.

Více informací naleznete zde.

17. 5. 2016 - Perezntace ve Frýdlantu nad Ostravicí

Dne 11.5.2016 se v prostorách Domu sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí uskutečnilo setkání členek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Frýdlant nad Ostravicí. Setkání proběhlo v rámci oslav Dne žen. Součástí programu byla mimo jiné i prezentace služeb Centra pro zdravotně postižené o.p.s. především pak Detašovaného pracoviště Frýdek - Místek. Přítomným byla představena nabídka služeb (Poradna pro OZP, půjčovna KP, osobní asisitence a SAS). Účastníkům byly předány informační letáky. Akce se zúčastnilo 59 členů a 12 hostů. Fotografie naleznete zde.

4. 5. 2016 - Spotřebitelské poradenství v Občanské poradně Nový Jičín

Občanská poradnaI letos se Občanská poradna Nový Jičín stala partnerem Asociace občanských poraden při realizaci projektu "Spotřebitelské poradenství" podporovaného ministerstvem průmyslu a obchodu.
V rámci této oblasti se setkávám s otázkami ohledně reklamací výrobků či vyúčtování služeb, uzavírání smluv mimo ochodní prostory či po telefonu apod.
Přes velkou mediální pozornost upřenou na nekalé a agresivní praktiky předváděcích akcí zůstává velkým nešvarem podomní prodej zejména dodávek energií, a to i přes zákazy většiny obcí. Stále je běžnou praxí, že se příchozí obchodní zástupci představují pod různými záminkami, aby pak mohli nabídnout zcela výhodné dodávky elektřiny a plynu. Klamně se vydávají za odečítače elektroměru či plynoměru. Dávají k podpisu domnělé odečty, které jsou fakticky novou smlouvou. Lákají na dárky v podobě žárovek za 1 Kč, za které po případném odstoupení od smlouvy žádají několikatisícové částky.
Na základě těchto zkušeností proto doporučujeme zejména nikoho neznámého do svého domu a bytu nepouštět a nepodepisovat nic, co člověk neměl čas přečíst či ne všemu plně v textu rozumí.
Pokud člověk smlouvu o dodávkách energií podepíše, ještě není nic ztraceno. Občanský zákoník dává spotřebiteli právo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez jakékoliv sankce odstoupit do 14 dnů. A pokud se tato lhůta propásne? Pomoc přináší ještě energetický zákon, který dovoluje vypovědět smlouvu do 15. dne po zahájení dodávek energií.
Pokud jste se s podobnou situací setkali, rádi vám u nás s jejím řešením pomůžeme.

4. 5. 2016 - Kulatý stůl sociálních služeb

Ve středu 27. 4. 2016 se detašovaného pracoviště Nový Jičín zúčastnilo setkání u "kulatého stolu," které připravilo město Kopřivnice ve spolupráci s Dětským centrem Kopřivnice. Akce se konala v prostorách Základní a Mateřské školy Motýlek a měla za cíl představit klientům zařízení a jejich rodičům nabídku sociálních služeb. V rámci prezentace dostalo prostor i naše pracoviště a mohli jsme tak účastníkům prezentovat naši organizaci a její služby. Fotografie naleznete zde.

4. 5. 2016 - Setkání na téma péče v domácím prostředí

V úterý 26. 4. 2016 se detašované pracoviště Nový Jičín prezentovalo v Klubu důchodů v Kopřivnici při setkání, které bylo zaměřeno na téma péče o seniory/OZP v domácím prostředím. Jako jedni z přizvaných poskytovatelů sociálních služeb jsme představili svou nabídku v oblasti poskytování osobní asistence, individuální dopravy, půjčovny kompenzačních pomůcek a poradny pro OZP, ale mohli jsme také předat dlouholeté zkušenosti s péčí v přirozeném prostředí. Prezentace se zúčastnili sami senioři i rodinní příslušníci. Fotografie naleznete zde.

8. 4. 2016 - Prezentace pracoviště Frýdek-Místek a jeho služeb

Dne 7.4.2016 se konala na detašovaném pracovišti Frýdek-Místek prezentace služeb organizace. Prezentovány byly zejména služby DP Frýdek-Místek (Poradna pro OZP, Osobní asistence, Půjčovna KP, SAS). Prezentace byla určena členům organizace klub Míša - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Fotografie naleznete zde.

29. 3. 2016 - PROSÍM O vyplněni PŘILOŽENÉHO DOTAZNÍKU na téma "Vzory pro uživatelská rozhraní" pro tělesně postižené

Účelem následujícího anonymního dotazníku je zjistit, jaké softwarové a hardwarové pomůcky používají lidi se zdravotním postižením a to hlavně tělesným. Cílem je zjistit, jestli současné pomůcky jsou dostatečně vhodné pro lidi s tělesným postižením. Druhým cílem je zjistit, jaké zlepšení lze provést při ovládání jednotlivých programů a internetu.

Dotazník naleznete zde.

23. 2. 2016 - Zpravodaj 1/2016

Právě vyšlo první číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

12. 2. 2016 - Pomáhej pohybem s mobilní aplikací Nadace ČEZ a podpoř nás!

Stáhněte si aplikaci EPP a pomozte nám pohybem. Vaše energie bude přepočítána na peníze, které nám Nadace ČEZ věnuje.

Informace o mobilní aplikaci Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem najdete zde.

Další potřebné informace najdete na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz

Archiv: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007